Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd.
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ทังสเตนคาร์ไบด์
แถบทังสเตนคาร์ไบด์
แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์
ทังสเตนคาร์ไบด์สตั๊ดสำหรับ HPGR
ใบมีดคัตเตอร์ทังสเตนคาร์ไบด์
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์
ทังสเตนคาร์ไบด์เห็นเคล็ดลับ
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์
แหวนทังสเตนคาร์ไบด์
ปุ่มทังสเตนคาร์ไบด์
เครื่องตัดโล่
ทังสเตนคาร์ไบด์แทรก
เคล็ดลับประสานคาร์ไบด์
ทังสเตนคาร์ไบด์ที่กำหนดเอง
ลูกทังสเตนคาร์ไบ
รถไฟเครื่องมือ Tamping